Đi Canada được mang theo bao nhiêu tiền?

di-canada-duoc-mang-theo-bao-nhieu-tien

Đi Canada được mang theo 10.000$ trở lên. Nếu mang dưới 10.000$ bạn không cần phải khai báo.

Bất cứ khi nào bạn qua biên giới, bạn phải khai báo bất kỳ loại tiền tệ hoặc công cụ tiền tệ nào bạn có giá trị từ 10.000$ trở lên. Số tiền này bao gồm ngoại tệ Canada hoặc ngoại tệ Mỹ hoặc kết hợp cả hai. Chỉ bao gồm công cụ tiền tệ, nhưng không giới hạn ở các cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu ngân hàng, séc và séc du lịch. Không có giới hạn về số tiền bạn có thể mang vào hoặc mang ra khỏi Canada, cũng không phải là bất hợp pháp khi làm như vậy.

di-canada-duoc-mang-theo-bao-nhieu-tien

Luật này áp dụng cho ai

Luật này áp dụng cho tất cả khách du lịch, người chuyển phát và nếu bạn đang mang tiền thay cho người khác.

Tại sao cần báo cáo tiền tệ khi qua biên giới?

Để giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Chính phủ Canada đã giới thiệu PCMLTFA vào năm 2001.

CBSA chịu trách nhiệm quản lý và thi hành Phần 2 của PCMLTFA để giúp Chính phủ Canada:

  • Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố;
  • Tạo điều kiện cho việc điều tra và truy tố các tội liên quan;
  • Ứng phó với mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức;
  • Hoàn thành các cam kết quốc tế để chống tội phạm xuyên quốc gia.

Khai báo khi đến Canada

Khi bạn đến Canada với quyền sở hữu 10.000$ trở lên, bạn phải báo cáo trên Thẻ khai báo CBSA (nếu được cung cấp cho bạn), tại Automated Border Clearance hoặc Primary Inspection Kiosk, hoặc trong tờ khai bằng lời nói được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ biên giới.

Khai báo khi rời khỏi Canada

Khi rời Canada bằng đường hàng không bạn có thể sở hữu 10.000$ hoặc hơn, bạn phải báo cáo cho văn phòng CBSA trong sân bay, trước khi kiểm tra an ninh. Nếu khởi hành bằng đường bộ, thuyền hoặc đường sắt, hãy báo cáo cho văn phòng CBSA gần địa điểm của bạn.

Báo cáo trực tiếp

Nếu bạn đến hoặc rời Canada, bạn phải hoàn thành Báo cáo về công cụ tiền tệ hoặc tiền tệ xuyên biên giới – Cá nhân (Mẫu E677). Nếu tiền tệ hoặc các công cụ tiền tệ mà bạn báo cáo không phải là của riêng bạn, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành Báo cáo về công cụ tiền tệ hoặc tiền tệ xuyên biên giới – Chung (Mẫu E667). Trao mẫu đơn cho một nhân viên dịch vụ biên giới tại văn phòng CBSA gần nhất mở cửa tại thời điểm bạn đi du lịch.

Không khai báo

CBSA có thẩm quyền thu giữ tất cả các công cụ tiền tệ và tiền tệ nếu toàn bộ giá trị không được khai báo. Số tiền có thể được trả lại sau khi bạn chịu chi trả hình phạt. Mức phạt sẽ từ 250$ đến 5.000$. CBSA sẽ không trả lại tiền nếu nghi ngờ đó là tiền của tội phạm hoặc tiền để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Và tất nhiên sau khi bị phạt, bạn còn bị lưu vào hồ sơ nói dối khi nhập cảnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ cho việc xin visa Canada gia hạn hoặc lần nhập cảnh tiếp theo.

Điều gì xảy ra với thông tin được cung cấp cho CBSA?

Các mẫu đơn đã điền được gửi đến Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) để đánh giá và phân tích. Thông tin được cung cấp trên các biểu mẫu báo cáo tiền tệ tuân theo Đạo luật Quyền riêng tư và được thu thập theo thẩm quyền của Quy trình Tội phạm (Rửa tiền) và Đạo luật Tài chính Khủng bố (PCMLTFA).

Tham khảo thêm: Du lịch Canada mua gì tốt nhất?

Chat Zalo