Thủ Tục Visa Du Lịch Trung Quốc


Hồ sơ nhân thân:

 • Hộ chiếu
 • 2 ảnh 4x6cm
 • Sổ hộ khẩu
 • CMND

Hồ sơ công việc:

Nếu là nhân viên

 • Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm,
 • Đơn xin nghỉ phép;

Nếu là chủ doanh nghiệp

 • Giấy đăng ký kinh doanh

Nếu là học sinh/sinh viên:

 • Thẻ học sinh/sinh viên;
 • Đơn xin nghỉ phép;

Nếu là người đã nghỉ hưu:

 • Sao y Sổ hưu trí;
 • Quyết định hưu

Hồ sơ chứng minh tài chính:

 • Một số trường hợp cần chứng minh